Phòng bệnh thấp nhiệt xâm nhập vào toàn thân

Phòng bệnh thấp nhiệt xâm nhập vào toàn thânPhòng bệnh thấp nhiệt xâm nhập vào toàn thân. Chứng Thấp nhiệt là tên gọi khái quát về chứng bệnh biến cảm nhiễm phải tà khỉ thấp nhiệt uế trọc, hoặc Tỳ Vị không mạnh, thấp nhiệt nung nấu ở trong hình thành hai thể chứng trạng Thấp lấn át nhiệt ẩn phục và Thấp nhiệt hun đôt, câu kết

Nguyên nhân phần nhiều do ngoại cảm tà khí hoặc vốn nghiên chè rượu làm tổn thương Tỳ VỊ, Tỳ mất sự kiện vận, thãp nhiệt ngăn trở gây nên bệnh.

Phòng bệnh thấp nhiệt xâm nhập vào toàn thân

Nước Việt Nam ở vùng nhiệt đới, có rất nhiều sông, ngòi, hồ ao lại thêm rừng rậm, núi cao, mưa nắng bất kỳ, khi kéo dài, lúc đột ngột, có mùa nóng mà còn lạnh, có mùa rét mà còn nóng làm cho thấp và nhiệt dễ xâm nhập vào cơ thể người gây thành bệnh.
Các thao tác: Bấm, ấn day các huyệt:

  1. Ngoại quan (kinh tam tiêu)
  2. Ngư tế (kinh phế)
  3. Trung chữ (kinh tam tiêu)
  4. Lao cung (Tâm bào)
  5. Thiếu phủ (kinh Tâm)
  6. Âm lăng tuyền (Mạch nhâm)

Thường xuyên, nên bấm các huyệt theo công thức phòng bệnh không đặc hiệu.

Về mùa mưa hay những khi dầm dãi nắng sương, nên dùng xem kẽ một lần bấm huyệt theo cách phòng bệnh thấp nhiêt.

Những lúc nào thấy người khó chịu như bứt rứt, nặng nề, không ra mồ hôi, đái vàng xẻn (triệu chứng như bị thấp nhiệt) nên bấm ngay các huyệt phòng thấp nhiệt đồng thời xoa, xát mạnh sau lưng cho thấy râm rấp mồ hôi sẽ thấy dễ chịu ngay.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.