CÁC KINH HUYỆT CHÍNH: Kinh Túc Dương Minh Vị

KINH TÚC DƯƠNG MINH VỊ (mỗi bên có 45 huyệt) A. Đường đi: Từ ở cạnh mũi đi lên hai kinh hai bên gặp nhau ở gốc mũi ngang ra hai bên để giao với kinh Thái dương Bàng quang ở Tinh minh xuống dưới theo đường ngoài mũi vào hàm trên rồi đi vào mép, một…

.
.
.
.