Bào hoang

HUYỆT BÀO HOANG

Vị trí của huyệt bào hoang
Vị trí của huyệt bào hoang

Những thông tin chi tiết cần biết về Huyệt Bào Hoang: tên huyệt, xuất xứ, đặc tính, vị trí, giải phẩu, chủ trị và châm cứu…

Tên Huyệt:

Bào chỉ Bàng Quang. Hoang = màng bọc Bàng Quang. Huyệt ở vị trí ngang với Bàng Quang Du vì vậy gọi là Bào Hoang (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 53 của kinh Bàng Quang.

Vị Trí:

Tại điểm gặp nhau của đường ngang qua đầu mo?m gai đốt sống cùng 2, cách mạch Đốc 3 thốn, cách Khí Hải Du 1, 5 thốn, nơi cơ mông to.

Giải Phẫu:

  • Dưới da là cơ mông to, bờ dưới cơ mông nhỡ, bó trên cơ tháp, bờ ngoài chỗ bám cân cơ lưng to.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh mông trên và dây thần kinh mông dưới, nhánh của đám rối cùng, nhánh của đám rối cánh tay.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

Chủ Trị:

Trị lưng – thắt lưng và vùng xương cùng đau, ruột viêm, bí tiểu, vùng bụng đau.

Châm Cứu:

Châm thẳng 1-1, 5 thốn – Cứu 3-7 tráng – Ôn cứu 5-15 phút.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường –  Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền.

Trả lời

.
.
.
.