Chân tay lạnh

Chân tay lạnh,Triệu chứng: Đầu các ngón bị lạnh, đầu các ngón trở lên cứng và quắt lại, sắc mặt trắng nhợt, thể trạng yếu sức,

1.    Huyết hư có hàn

Triệu chứng: Đầu các ngón bị lạnh, đầu các ngón trở lên cứng và quắt lại, sắc mặt trắng nhợt, thể trạng yếu sức,

Nghiêng về thực chứng dùng

Quế phượng hoạt lạc thang

Quế chi

15

Đào nhân

10

Hi thiêm

20

Đan sâm

20

Cam thảo

6

Hồng hoa

10

Phượng tiên thảo

20

Qui đầu

12

Lão hoan thảo

20

Nghiêng huyết hư dùng

Triệu thị bổ huyết ôn kinh phương

Sinh địa

25

Thục địa

10

Cam thảo

10

Tế tân

3

Lộ lộ thông

10

Qui đầu

10

Bạch thược

15

Quế chi

20

Kê huyết đằng

30

Bệnh chi trên gia: Khương hoàng,

Bệnh chi dưới gia: Ngưu tất.

Chân tay lạnh rõ rệt gia ma hoàng, phụ tử.

Bệnh lâu ngày câc ngón quắt lại gia Hà thủ ô, Xuyên khung, Thấu cốt thảo

 

2.    Hàn ngưng

Triệu chứng: Các đầu ngón lạnh và đau buốt kịch liệt là do hàn thịnh huyết ngưng

ôn thông kinh mạch hoạt huyết chỉ thống

Tống thị chỉ thống phương

Đan sâm

9

Sinh Hoàng kỳ

15

Quế chi

9

Xích thược

9

Thông thảo

3

Phụ tử

3

Lộ lộ thông

6

Gía trùng

5con

Kê huyết đằng

12

Hồng hoa

3

Tế tân

3

Cam thảo

9

Phấn khương hoàng

6

Bạch truật

9

Trạch lan diệp

9

Đào nhân

9

 Ngoài ngâm rửa

Ngải diệp

30

Kinh giới

15

Quế chi

15

Hồng hoa

12

Mộc qua

9

Ma hoàng

15

tay chân lạnh

3.    Hàn ngưng chi dưới

Chi dưới lạnh nhiều, đau ảnh hưởng đến đi lại, đồng thời có cảm giác tê dại trướng mỏi

Hoạt huyết ôn thông kinh lạc

Thoát hư phương

Quế chi

10

Xích thược

15

Thục địa

15

Một dược

6

Kê huyết đằng

30

Xuyên ô

10

Qui đầu

15

Xuyên khung

15

Nhũ hương

6

Ngưu tất

10

Hoàng kỳ

15

Can khương

10

 

 4.    Dương hư hàn trệ

Ngón chân ngón tay lạnh đau kiêm chứng sợ lạnh mỏi mệt là cả tỳ thận dương hư

Bổ dương ôn thông kinh lạc

Ôn bổ tỳ thận phương

S Hoàng kỳ

25

Bạch truật

15

Bạch giới tử

10

Huyền sâm

15

Nữ trinh tử

15

Huyền hồ

10

Đẳng sâm

25

Quế chi

15

Đương qui

20

Thỏ ty tử

15

Bạch thược

10

Thăng ma

10

Chân tay lạnh nhiều gia: Phụ tử, Can khương, Tế tân.

Đầu ngón sưng đau khá nặng gia: Đan sâm, xuyên luyện tử, Nhũ hương, Một dược.

Trả lời

.
.
.
.