Phòng bệnh trúng phong

Phòng bệnh trúng phongPhòng bệnh trúng phong hiệu quả. Trúng phong là trạng thái đột nhiên bất tỉnh, đồng thời có thể xuất hiện liệt nửa người, mắt lệch, miệng méo, lưỡi cứng, nói khó hoặc không nói được …

Phòng bệnh trúng phong

Người già yếu, khí huyết hư, có thể thấy những hiện tượng như:
Bất thần xầm tối mặt, hoa mắt, chân tay rã rời, ngói tay tê dại hoặc da thịt máy đông, co giật, nhiều đờm, hay quên, có lúc lưỡi tê khó nói. Đó là tiền triệu chứng của trúng phong có thể xẩy ra.

Muốn đề phòng nên cứu 7 huyệt cổ truyền

1 – Bách hội
2- Phong trì
3 – Kiên tỉnh
4 – Khúc trì
5 – Phong thị
6 – Túc tam lý
7 – Huyền chung

Nhằm thông kinh lạc, giáng nghịch, trừ phong

Có một số người Việt Nam không thích ứng với cứu, vậy khi cần cứu phải cứu ít huyệt, ngắn thời gian, theo dõi phản ứng nến không chịu được thì thôi, 7 huyệt chia làm 2 lần cứu. Mỗi lẫn dùng 1 huyệt ở đầu ôn cứu cách gừng và châm 1 huyệt ở chi trên, 1 huyệt ở chi dưới. Nếu vẫn không chịu thì châm bình bổ, bình tả hoặc chỉ cứu: Huyền chung, Túc tam lý.

Hoặc khi các triệu chứng nói trên vừa xuất hiện thì chữa ngay các triệu chứng ấy. Đó cũng là một cách phòng bằng phương pháp trị ngay khi vừa xuất hiện mới tốt, nếu để chậm đến khi bị trúng phong thành bệnh liệt nửa người khó chữa được.

Xoa bóp: Bấm, điểm các huyệt trên, xoa vuốt véo vai gáy và dọc theo thăn lưng xuống mông theo dõi huyết áp kết hợp tây y, khi huyết áp cao không nên bấm huyệt vùng đầu mặt dễ làm tăng huyết áp.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.