Một số phương pháp dùng huyệt theo kinh điển

phương pháp dùng huyệt theo kinh điển

Phương pháp dùng huyệt theo kinh điển, để đưa kỹ thuật đạt đến một trình độ cao hơn, thầy thuốc phải thường xuyên tra cứu, tập hợp tài liệu, đi đến những kết luận rút ra từ thực tế bản thân

Một số phương pháp dùng huyệt theo kinh điển

Nguyên huyệt và lạc huyệt:

 • Nguyên và lạc ở 2 kinh có quan hệ biểu lý với nhau. Khi một kinh phát bệnh, châm hoặc cứu huyệt Nguyên của kinh đó và huyệt Lạc của kinh đó có quan hệ biểu lý với nhau.
 • Khi một kinh phát bệnh, châm hoặc cứu huyệt Nguyên của kinh đó Và huyệt Lạc của kinh đó có quan hệ biểu lý với nó.
 • Ví dụ: Kinh Đại tràng phát bệnh làm đau răng, chảy nước mũi, đau họng, vai thì dùng huyệt Hợp cốc làm chủ đồng thời lấy Liệt khuyết thuộc kinh phế làm chính.
 • Các kinh khác cũng suy ra như thế.

Du huyệt và mộ huyệt:

 • Du huyệt ở sau lưng dùng chữa âm khí hư kém phong hàn từ ngoài xâm lấn vào .
 • Mộ huyệt dùng chữa bệnh của ngũ tạng, lục phủ do nguyên khí hư kém.
 • Thường dùng phối hợp như: Vị có bệnh dùng mộ ở Trung quản phối hợp với du là vị du.

Ngũ du huyệt:

 • Có 2 cách thường được nhắc đến
 • Vận dụng chủ chứng của Ngũ du huyệt để chữa bệnh: Tĩnh chủ mỏ ác đầy; Huỳnh chủ mình nóng, Du chủ mình nặng, khớp đau; Kinh chủ ho, sốt; Hợp chủ nghịch khí mà đi ỉa lỏng.
 • Ví dụ: Tim hồi hộp đồng thời thấy mình nặng, khớp đau thì lấy Du huyệt của Tâm kinh mà chữa.
 • Tỳ vị bất hòa lại khí nghịch đi ngoài lỏng thì lấy hợp huyệt của Tỳ kinh là Âm lăng tuyền hoặc hợp của Vị kinh là Túc tam lý mà chữa.
 • Các kinh khác cũng suy ra như thế

Vận dụng nguyên tắc

 • Có thể dùng các huyệt con, huyệt mẹ trên cùng một kinh hoặc trên 2 kinh, kinh mẹ và kinh con.
 • Ví dụ: Phế thực cần tả con là thận thì có thể dùng Xích trạch hoăc Âm cốc
 • Phế hư: Cần bổ mẹ nó là tỳ thì có thể dùng Thái uyên, là huyệt mẹ trên bản kinh hoặc thái bạch là huyệt mẹ trên kinh mẹ…
 • Các kinh khác cũng đều suy ra như thế.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.