Kinh nghiệm dùng huyệt du mộ

Kinh nghiệm dùng huyệt du mộ

Kinh nghiệm dùng huyệt du mộ. Hai loại huyệt này (du và mộ huyệt) có đặc điểm chung là huyệt đại diện cho các tạng phủ của cơ thể. Vì vậy chúng có tác dụng lớn trong việc chữa bệnh mạn tính của tạng phủ mà các huyệt này đại diện.

Kinh nghiệm dùng huyệt du, mộ

Khi bệnh còn ở biểu dùng kinh huyệt (nằm trên 12 kinh chính) lúc bệnh đã vào phủ,tạng thì dùng huyệt Bối du (ở lưng) điều trị phần dương, gặp bệnh đã lâu, vào đến phần âm, khi dùng mộ huyệt để điều trị phần âm, đồng thời dẫn từ âm ra dương và điều hòa âm dương. Đó là nguyên tắc.

Kinh nghiệm dùng huyệt du mộ .Khi dùng huyệt Du và Mộ phối hợp chỉ châm hoặc là Bối du hoặc Mộ huyệt rồi dùng thủ thuật đưa cảm giác  từ Du đến Mộ hoặc Từ Mộ đến Du.

Như đau dạ dày đã lâu mỗi khi lên cơn phía (Vị du) đau sụn lưng chỉ châm vào huyệt Trung quản cho đắc khí, đưa cảm giác vào dạ dày ra cả sau lưng để giải quyết đồng thời vừa đau bụng vừa đau lưng hoặc bệnh nhân đang nằm sấp thì châm luôn vào Vị du hướng cho cảm giác vào dạ dày đến cả vùng bụng thì đau lưng và đau bụng đều đỡ hẳn. Viêm gan làm đau tức ở hạ sườn phải  có thống điểm đến cả Can du châm huyệt can du, đắc khí , hướng cảm giác chạy vào vùng gan cùng làm cho hết đau tức ở hạ sườn phải.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.