Cách định huyệt đơn giản – Châm cứu

Cách định huyệt đơn giản chúng ta có thể chưa biết tới. Hôm nay, cùng tìm hiểu xem có nhiều cách định huyệt như thế nào?

cách định huyệt đơn giản
Cách định huyệt hiện nay

Các cách định huyệt đơn giản hiện nay

Cách định huyệt dựa vào tiêu chuẩn thước đo:

Ví dụ ở cẳng tay, từ nếp nhăn ngang khủyu tay đến nếp ngang cổ tay, quy định là 12 tấc tay, muốn lấy huyệt Ngoại quan thì đo dọc từ lằn cổ tay phía ngoài lên 2 tấc giữa 2 xương cẳng
tay.

Tiếp theo là cách định huyệt dựa vào mốc tự nhiên:

Ví dụ huyệt Toản trúc ở đầu lông mày, huyệt Hợp cốc ở kẽ xương ngón tay trỏ và ngón tay cái, huyệt Thương dươngở góc trong móng tay trỏ.

Cách định huyệt dựa vào cảm giác tê, tức nặng:

Có điểm tê tức là đúng.
Ví dụ: Khi ấn vào huyệt Túc tam lý, nếu đúng huyệt có cảm giác tê tức.

Kết hợp nhiều phương pháp lại để định huyệt thì ít sai sót.

Tuy nhiên trên lâm sàng thông dụng khi đã biết qua vị trí của các huyệt, dùng cảm giác tê tức nặng khi ấn vào vùng huyệt để xác định huyệt vị là một cách đơn giản mà kết quả tốt. Thực tế đã chỉ rõ rằng khi châm vào huyệt vị được xác định bằng cách này thường dễ gây đắc khí.

Tìm huyệt bắng cách nắn, bấm còn có tác dụng tốt nữa:

Với bệnh nhân khí hư, châm đắc khí tay thầy thuốc ấn vào huyệt và dọc theo đường kinh sẽ làm cho chóng đắc khí khi châm kim vào huyệt vị.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.