Cách định huyệt đơn giản

Cách định huyệt đơn giản có nhiều phương pháp. Huyệt không những có quan hệ chặt chẽ với các hoạt động sinh lý và các biểu hiện bệnh lý của cơ thể, mà còn giúp cho việc chẩn đoán và phòng chữa bệnh một cách tích cực.

Cách định huyệt đơn giản cách định huyệt đơn giản

Dựa vào tiêu chuẩn thước do:

Ví dụ ở cẳng tay, từ nếp nhăn ngang khủyu tay đến  nếp ngang cổ tay, quy định là 12 tấc tay (chiếc lượng thốn), muốn lấy huyệt Ngoại quan thì đo dọc từ  lằn cổ tay phía ngoài lên 2 tấc giữa 2 xương cẳng tay

Dựa vào mốc tự nhiên:

Ví dụ huyệt Toản trúc ở đầu lông mày, huyệt Hợp cốc ở kẽ xương ngón tay trỏ và ngón tay cái, huyệt Thương dương ở góc trong móng tay trỏ

Dựa vào cảm giác tê, tức nặng:

Có điểm tê tức là đúng.

Ví dụ cho cách định huyệt đơn giản

  • Khi ấn vào huyệt Túc tam lý, nếu đúng huyệt có cảm giác tê tức.
  • Kết hợp nhiều phương pháp lại để định huyệt thì ít sai sót.
  • Tuy nhiên trên lâm sàng thông dụng khi đã biết qua vị trí của các huyệt, dùng cảm giác tê tức nặng khi ấn vào vùng huyệt để xác định huyệt vị là một cách đơn giản mà kết quả tốt.
  • Thực tế đã chỉ rõ rằng khi châm vào huyệt vị được xác định bằng cách này thường dễ gây đắc khí.
  • Tìm huyệt bắng cách nắn, bấm còn có tác dụng tốt nữa
  • Với bệnh nhân khí hư, châm đắc khí tay thầy thuốc ấn vào huyệt
  • Dọc theo đường kinh sẽ làm cho chóng đắc khí khi châm kim vào huyệt vị.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.