Các huyệt cấm cứu – Huyệt vùng mặt và 2 tay

Các huyệt cấm cứu hiện này có khoảng 35 huyệt. Tuy nhiên, có những loại huyệt sách nói cấm, thực tế cứu lại thấy có hiệu quả.

Các huyệt cấm cứu

Các huyệt cấm cứu
Các huyệt cấm cứu

Theo kinh nghiệm cổ điển có đề ra 35 huyệt không nên cứu. Đó là á môn, phong phủ, thiên trụ, thừa quang, đầu lâm khớp, đầu duy, ty trúc không tỏan trúc, tình minh, tố liêu, hào liêu, nghinh hương, quyền liêu, hạ quan, nhân nghinh, thiên dũ, thiên phủ, kinh cừ, địa ngũ hội, dương quan, tích trung,ấn bạch, lậu cốc, âm lăng, điều khẩu, độc tỵ, âm thị,
phục thỏ, bể quan, thân mạch, ủy trung, ân môn, thừa phù, tâm du, bạch hoàn du.

Các huyệt sách nói cấm cứu nhưng cứu lại thấy có hiệu quả

Sách vở viết về sau lại nói đến một số huyệt cấm cứu. Tuy nhiên nay cứu lại thấy có công hiệu tốt hơn. Chẳng hạn như: cựu vĩ chữa được, bệnh điên giản, cứu thiếu thương chữa được đổ máu mũi, cứu ẩn bạch chữa đươc băng lậu, cứu độc tỵ chữa đau khớp gối, cứu tâm du chữa người yếu mộng di tinh có kết quả tốt. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, các huyệt cấm cứu đều có lý do của nó, cần phải lưu ý.
Còn các huyệt có sách khuyên không nên cứu. Nhưng nếu mà cứu vẫn có công hiệu thì phần nhiều cũng trên bệnh nhân mãn tính, âm chứng, hư hàn đã châm lâu không đỡ, dùng lối cứu ôn hòa cũng tác dụng nhất định những huyệt trên đầu, mặt da thịt mỏng hoặc quanh mắt, mũi, cấm cứu là đúng. Bệnh nhiệt tính âm hư hỏa động không cứu, cứu trực tiếp có thể gây sẹo cũng cấm cứu.

Nhà thuốc Nguyễn Hữu Toàn

Hiện nay nhà thuốc Nguyễn Hữu Toàn ở Đà nẵng, Hải phòng đã chế sẵn mồi ngải thành điếu to để cứu ngay vào huyệt rất tiện dụng, công dụng của việc cứu rất tốt đúng như sách nói: nhất châm nhì cứu.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng
Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.