Biểu chẩn đoán khái quát

chẩn đoán

Chẩn đoán là gì

Chẩn đoán y tế là quá trình xác định bệnh nào hoặc tình trạng nào đã tạo ra các triệu chứng và dấu hiệu của một người bệnh. Nó thường được gọi là chẩn đoán với bối cảnh y tế bị ẩn đi.

Chẩn đoán và điều trị theo y học hiện đại nhằm khám phá các dấu hiệu, triệu chứng, các yếu tố nguy cơ, rủi ro và tìm hiểu về các lựa chọn và phương pháp điều trị bệnh nhân khác nhau.

Tiếp cận bệnh nhân, dự phòng và các triệu chứng chung trong chẩn đoán xác định, nguyên nhân, phân biệt, điều trị toàn diện và phòng bệnh.

Bảng khái quát

Chẩn đoán
Vọng
Văn
Vấn
Thiết
Áp dụng
1
2
3
4
5
6
Hư lý
Sắc mặt xanh tinh thần mệt mỏi
Nói nhỏ, thở yếu
Tự nhiên đổ mồ hôi hay đổ mồ hôi trôm, đái trong, ỉa lỏng
Mạch hư, vô lực, ấn vào các huyệt thiên ứng dễ chịu, ưa xoa bóp
Châm bổ cắm kim sâu và cứu lưu kim lâu
Thực biểu
Mặt đỏ, tinh thần nhanh nhẹn, rêu lưỡi vàng
Nói to, thở mạnh, miệng nhạt đắng
Ngực bụng đầy tức, đại tiện táo, tiểu tiện vàng xén
Mạch thực hữu lực, ấn vào thiên ứng đau khó chịu
Châm  tả lưu châm ít hoặc châm xuất huyết
Hàn lý
Mặt xanh nhợt, miệng môi trắng nhợt hay nằm co, rêu lưỡi trắng hay không có rêu
Tiếng nói nhỏ yếu
Không khát, chân tay và người lạnh tiểu tiện nhiều, trong, đại tiện lỏng
Mạch trì hay trầm hoãn, ưa chườm nóng, da thịt sờ mát lạnh
Cứu châm  sâu, lưu kim lâu cứu từ 15 phút trở lên

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.