Biểu bát mạch giao hội huyệt – Một số phương pháp hay

Biểu bát mạch giao hội huyệt là sự kết hợp giữa một kịnh mạch với 8 mạch khác. Các mạch khi kết hợp lại thì rất tốt trong việc chữa trị bệnh ở ngực, ở tâm và ở vị.

Biểu bát mạch giao hội huyệt
Một số phương pháp biểu bát mạch giao hội

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về kinh mạch, huyệt vị và kinh mạch tương thông.

Biểu bát mạch giao hội huyệt, trong đó có Kinh mạch:

Thực tế mà nói, kinh mạch gồm có: Tỳ, Tâm bào, Tiểu tràng, Bàng quang, Đởm, Tam tiêu, Phế và thận. Đây là các loại kinh mạch trong biểu bát mạch giao.

Chúng có sự kết hợp và tương thông với huyệt vị.

Về Huyệt vị:

Trong biểu bát này, huyệt vị gồm có: Công tôn cha, Nội quan mẹ, Hậu khê chồng, Thân mạch vợ, Lâm khớp nam, Ngoại quan nữ, Liệt khuyết chủ và Chiếu hải khách.

Chúng có sự kết hợp và tương thông với nhau.

Biểu bát mạch giao hội huyệt, còn có Kinh mạch tương thông:

Kinh mạch tương thông, rõ ràng gồm có: Xung mạch, âm duy mạch, Đốc mạch, Dương kiểu, Đới mạch, Dương duy, Nhâm mạch, Âm kiểu.

Định nghĩa chung về biểu bát mạch giao hội

Bát mạch giao hội là nói một kinh mạch với 8 mạch kỳ kinh giao hội. Chẳng hạn như huyệt Công tôn thông với Xung mạch và huyệt nội quan thông với âm duy mạch. Hai huyệt hợp dùng để chữa bệnh ở ngực, ở tâm, ở vị. Đây là một phương pháp chữa bệnh rất hay và truyền từ lâu đời. Hy vọng một số phương pháp nêu trên sẽ hữu ích cho cuộc sống của chúng ta.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng
Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.