Biểu 12 kinh khí huyết nhiều ít, phân loại để làm căn cứ khi trên lâm sàn tả kinh nhiều, bổ khí ít

12 kinh khí huyết

Biểu 12 kinh khí huyết nhiều ít, phân loại để làm căn cứ khi trên lâm sàng tả kinh nhiều, bổ kinh ít

 

Biểu, kinh dương
Khí
Huyết
Lý kinh âm
Khí
Huyết
Dương
Dương minh k – đại tràng (thủ)
Nhiều
Nhiều
Thái âm Kinh Thái âm phế( thủ)
Nhiều
ít
Minh
K. Dương minh vị (túc)
Nhiều
Nhiều
Kinh thái âm tỳ( túc)
Nhiều
ít
Thái
K.Thái dương tiểu tràng (thủ)
ít
Nhiều
Kinh Thiếu âm tâm (thủ)
Nhiều
ít
Dương
K.Thái dương bàng quang (túc)
ít
Nhiều
kinh thiếu âm thận (túc)
Nhiếu
ít
Thiếu
K Thiếu dương tam tiểu (thủ)
Nhiều
ít
Kinh quyết âm tâm bào( thủ)
ít
Nhiều
Dương

K.Thiếu dương đởm (túc)

Nhiều
ít
Kinh quyết âm can( túc)
ít
Nhiều

3 kinh dương (6 phủ) từ tay chạy lên đầu.
3 kinh âm (6 tạng) chạy từ ngực, bụng xuống chân.

Nhóm 12 kinh khí huyết

Xem biểu trên 12 kinh khí huyết nhiều ít khác nhau có thể chia làm 3 nhóm:

  1. Thái dương: Quyết âm, tay và chân tức là 4 kinh Tiểu trường, Bàng quang, Tâm bào, Can đều nhiều huyết, ít khí.
  2. Gồm có Thiếu Dương, Thái dương, Thiếu âm tay và chân tức là kinh: Tam tiêu, Đởm phế, Tỳ, Tâm, Thận, đều nhiều khí ít huyết.
  3. Dương minh, Đại trường, vị, tay và chân đều nhiều huyết nhiều khí

Cách so sánh khí huyết hoặc nhiều hoặc ít

Dương là khí, âm là huyết cũng là quan niệm của nội kinh, âm dương phải cân bằng. Sở dĩ xét 12 kinh biểu lý phối hợp lại vừa thành đôi 1 đối nhau. Dương nhiều thì âm ít, ví dụ như:

  • Bàng quang với thận là quan hệ biểu lý.
  • Tiểu trường với tâm là quan hệ biểu lý.
  • Biểu dương kinh nhiều huyệt, ít khí.

Lý âm kinh nhiều khí ít huyết

Các kinh khác cũng suy ra như thế. Kinh nghiệm thực hành khi thấy cảm giác mạnh nếu theo thứ tự như sau:

  • Kinh nhiều huyết, ít khí.
  • Kinh nhiều khí, ít huyết.

Cảm giác mạnh yếu chỉ thật đúng khi lấy đúng huyệt, châm sâu, nông đúng mức ở đây lại cảm thấy cách định huyệt chính xác có một ý nghĩa hết sức quan trọng, thông thường các huyệt ở khuỷu chân, khuỷu tay trở ra có cảm giác rõ hơn các huyệt khác.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng

Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.