Bệnh hoãn cấp chữa gốc hay ngọn trước

Bệnh hoãn cấp chữa gốc hay ngọn trước, một người có thể có mấy bệnh. Một bệnh có thể có mấy chứng bệnh phát trước thuộc bản, bệnh phát sinh sau thuộc tiêu hoặc chính khí là bản, tà khí là tiêu. Khi chữa bệnh nên căn cứ vào tiêu bản, nặng nhẹ hoãn cấp để phân ra. Từ đó, xác định chứng nào nên chữa trước chứng nào nên chữa sau.

Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về bệnh này nhé.

Vậy chữa như thế nào thì đúng? Bệnh hoãn cấp chữa gốc hay ngọn trước?

Chính xác mà nói thì bệnh cấp sẽ chữa tiêu trước, bệnh hoãn thì chữa bản trước hoặc chữa cả tiêu lẫn bản.

Bệnh hoãn cấp chữa gốc hay ngọn trước
Bệnh hoãn cấp chữa gốc hay ngọn trước

Nội kinh đã dạy nhưng cũng còn phải phân biệt hoãn cấp như trên là rất quan trọng. Điều này không thể bỏ qua được.

Ngoài ra, trong chủ đề này còn có kinh nghiệm lâm sàng như sau:

Thứ nhất, bệnh nhân thấp khớp, nhiều khớp bị sưng, đau. Tuy nhiên, khớp gối đau trước hoặc đang đau nhiều nhất. Bên cạnh đó, không đi lại được, linh hoạt khó khăn thì nên tập trung chữa bệnh thấp ở chân trước. Điều này giúp cho bệnh nhân đi lại được trước đã. Sau đó, thì sẽ lần lượt giải quyết đến tận gốc của bệnh thấp khớp.

Thứ hai, bệnh nhân vừa đau đầu, chóng mặt. Bên cạnh đó, lại vừa đau bụng, đau lưng. Như vậy, chứng đau đầu cấp hơn vì làm cho không ngồi dậy được phải nằm luôn. Trong trường hợp này, chúng ta cần chữa đau đầu trước lưng, bụng chỉ kết hợp thôi. Khi hết đau đầu chóng mặt thì người tỉnh táo đi lại được. Sau đó, sẽ lần lượt chữa các chứng khác của bệnh nhân.

Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, cần hỏi ý kiến người có chuyên môn khi sử dụng
Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y Học Cổ Truyền

Trả lời

.
.
.
.