STRESS VÀ TÂM LÍ NGƯỜI BỆNH

1. STRESS 1.1. Khái niệm chung Do không có từ tương thích trong tiếng Việt nên thuật ngữ stress được sử dụng theo từ gốc nước ngoài. Lúc đầu thuật ngữ stress được sử dụng trong vật lí học, để chỉ sức nén mà một loại vật liệu phải chịu đựng. Đến năm 1914, Walter Cannon đã sử dụng…

U sầu Trầm uất

Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: “Việt tỳ thang” (Kim quỷ yếu lược) Việt tỳ thang Ma hoàng 9 Đại táo 4q Cam thảo 6 Sinh khương 9 Thạch cao 25 Sắc uống ngày 1 thang. Công hiệu. Tán phong thanh nhiệt, tuyên phế, hành thủy. Chủ trị: phong thủy, toàn thân…

RỐI LOẠN TÂM THẦN

Giới thiệu chung về bệnh Bệnh tâm thần, rối loạn tâm thần hoặc rối loạn tinh thần là hình thức tâm lý hoặc hành vi cá biệt được cho là gây ra đau khổ, mất khả năng cư xử cũng như phát triển bình thường. Điều trị rối loạn tâm thần trên lâm sàng thường…

.
.
.
.