ỐM NGHÉN

Đại cương: Ốm nghén là hiện tượng khi có thai người phụ nữ xuất hiện các triệu chứng nôn, mửa, sợ mùi đồ ăn, ….. Điều trị Tỳ vị hư hàn Triệu chứng: người yếu, ăn kém, nôn mửa bụng trướng, thiện án, đại tiện lỏng ,lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng trơn, nếu thiên về…

.
.
.
.