0975 706 886

slide

Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam

Với mục đích khơi dậy tiềm năng vốn tri thức Y Dược học cổ truyền và nguồn cây con làm thuốc quý hiếm của các dân tộc để sản xuất ra các sản phẩm của Việt Nam tốt nhất, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người Việt Nam và trên thế giới.

Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam

Institue of Research for Vietnam Organic Tradition Medicine Products

Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội

Address: Yen Sơn, Ba Vì, Ha Noi

Tel: 0975. 706.886 / 0971423168 / 024 33966365