0975 706 886

slide

Trung Tâm Nam Dược Thần Hiệu Tuệ Tĩnh Đường

Công ty cổ phần sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng Thăng Long - có Trung Tâm Nam Dược Thần Hiệu Tuệ Tĩnh Đường nay đã trở thành thành viên chính thức của Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam

Ngày 4 tháng 7 năm 2018 Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ đã ra quyết định số:21/2018/QĐ-HHNNHCVN về việc thành lập Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam. Viện có chức năng và nhiệm vụ:

 

Điều 4. Chức năng Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, chế biến các sản phẩm thuốc y học cổ truyền bằng dược liệu hữu cơ, đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, chứng nhận chất lượng dược liệu hữu cơ, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thông tin, truyền thông, tổ chức sự kiện, phát triển thương hiệu, vận động tài chợ, viện trợ, gây quỹ trong lĩnh vực thuốc y học cổ truyền dược liệu hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, dược liệu hữu cơ thông minh cho các địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Điều 5.

Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu khoa học và chế biến thuốc cổ truyền trong lĩnh vực dược liệu hữu cơ. Tập trung ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh, các bài thuốc cổ truyền, các bài thuốc gia truyền

2. Dịch vụ khoa học và công nghệ. Tư vấn, chuyển giao, đào tạo, tập huấn về khoa học kỹ thuật và công nghệ nuôi trồng chế biến trong lĩnh vực dược liệu hữu cơ. Truyền thông, tổ chức sự kiện, xây dựng và phát triển thương hiệu y học cổ truyền dược liệu hữu cơ.

3. Thực hiện xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu về dược liệu hữu cơ, thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh, cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh theo chuỗi giá trị khép kín

4. Thực hiện chứng nhận chất lượng dược liệu đầu vào phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm dược liệu hữu cơ

5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật