slide

TUỆ TINH ĐƯỜNG

Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền sản phẩm hữu cơ Việt Nam

Với mục đích khơi dậy tiềm năng vốn tri thức Y Dược học cổ truyền và nguồn cây con làm thuốc quý hiếm của các dân tộc để sản xuất ra các sản phẩm của Việt Nam tốt nhất, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho c...

Trung Tâm Nam Dược Thần Hiệu Tuệ Tĩnh Đường

Công ty cổ phần sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng Thăng Long - có Trung Tâm Nam Dược Thần Hiệu Tuệ Tĩnh Đường nay đã trở thành thành viên chính thức của Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền sản phẩ...


CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Một số cảm nhận của khách hàng khi sử dụng sản phẩm tại Tuệ Tinh Đường